Kontakt

e-shop Michal
AUDITEX s.r.o.
Astrová 46
821 01 Bratislava 2

office:
Na paši 4
821 02 Bratislava 2

tel./fax/email:
+ 421 2 5556 2652
auditex(æ)auditex.sk

>> mapa <<

IČO: 313 902 51
DIČ: 2020304946
obchodný register
Okresného súdu Bratislava 1
číslo vložky: 8506/B