Slovo ako dotyk

10,90 

Knižha Slovo ako dotyk pohladí čitateľa zamysleniami autora nad otázkami, ktoré sa dotýkajú každého z nás – človeka samého, rodiny, spoločenského diania posledného roka.

Popis

Knižka Slovo ako dotyk pohladí čitateľa zamysleniami autora nad otázkami, ktoré sa dotýkajú každého z nás – človeka samého, rodiny, spoločenského diania posledného roka. Zamýšľa sa raz s radosťou, raz s bolesťou nad aktuálnymi otázkami dneška, lebo vie, že tieto otázky si v súčasnosti kladú aj čitatelia, a hlavne mladí čitatelia. A čitateľ pochopí, prečo to robí. Nie je mu jedno, ako spoločnosť žije, ako žijeme v súčasnosti. Otvorene a kriticky sa zamýšľa nad dopadmi udalostí z nedávnej minulosti v našej spoločnosti, pretože mu nie je ani jedno, ako budú žiť naši potomkovia. Knižka je veľmi pekne obohatená výtvarnými dielami Radovana Grežďu.