Pozývame Vás na stretnutie

s Jánom Sucháňom, Marekom Makarom a spevákom Jurajom Hnilicom
v programe
„Adventno – Vianočné rozprávanie“
a uvedenie novej knihy J. Sucháňa Slovo ako dotyk do života,
ktoré sa uskutoční dňa 22. decembra 2018 – v sobotu o 17:00 hod.
v kultúrnom dome v Ostrove
Vstupné: 5 €, Predpredaj: Obecný úrad Ostrov, tel 0903 243 134