Slovo ako dotyk

Kniha Slovo ako dotyk pohladí čitateľa zamysleniami autora nad otázkami, ktoré sa dotýkajú každého z nás – človeka samého, rodiny, spoločenského diania posledného roka.