Krst knihy: Slovo ako dotyk

22. decembra sa v kultúrnom dome v Ostrove konalo stretnutie s Jánom Sucháňom, Marekom Makarom a spevákom Jurajom Hnilicom v programe „Adventno – Vianočné rozprávanie“. Na záver zúčastnení, spolu aj s ďalšími hosťami uviedli do života novú knihu Jána Sucháňa – Slovo ako dotyk.
Súčasťou podujatia bola aj výstava výtvarných diel maliara Radovana Grežďu z ktorých boli niektoré použité aj ako ilustrácie v spomínanej knižke.
Veľká vďaka patrí usporiadateľom, ktorí celú akciu bezchybne pripravili.

Fotogaléria tu ▼▼▼